Colofon

Gegevens volgens § 5 TMG:

Organisatie: Volendam van het Zuiden ism Boerenbondsmuseum

Contact: 0492 366444 / 06 14330421

E-mail: info@volendamvanhetzuiden.nl

Handelsregisternummer / KvK

60863781

BTW-identificatienummer

BTW-identificatienummer volgens § 27 a van de Nederlandse btw-wetgeving:

NL8540.93.564.B.01

Aansprakelijkheidsverklaring – Disclaimer:

Aansprakelijkheid voor inhoud

Alle inhoud van onze website is met de grootste zorg en naar beste weten samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter geen garantie geven. Als dienstverlener zijn wij volgens § 7 lid 1 TMG verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om ingediende of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een onwettige activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast.

Aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud van deze direct of indirect gelinkte websites. Daarom kunnen wij geen garantie geven voor de inhoud van deze “externe links”. De respectieve aanbieders of exploitanten (auteurs) van de pagina’s zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de externe links.

De externe links zijn op het moment van plaatsing gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen en waren op het moment van plaatsing vrij van illegale inhoud. Voortdurende controle van de inhoud van externe links is zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk op de wet niet mogelijk. Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites die buiten ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, zou alleen aansprakelijkheid ontstaan indien wij kennis hebben van de inhoud en het ons technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik van de inhoud te voorkomen in geval van illegale inhoud.

Deze vrijwaringsclausule is ook van toepassing op links en verwijzingen die zijn geplaatst binnen onze eigen website en worden verstrekt door vragenstellers, blogberichtschrijvers en forumgasten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en met name voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Als wij op de hoogte worden gesteld van inbreuken op de wet, zullen wij de externe links onmiddellijk verwijderen.