Herroepingsrecht van digitale inhoud

**Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten bij de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager wordt geleverd (bijv. e-book, software-download)**

Herroepingsinformatie

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die hoofdzakelijk niet aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.

**Herroepingsrecht**

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ([Vul de naam/bedrijf, adres van de herroepingsadressant, telefoonnummer, e-mailadres in, en indien van toepassing, het faxnummer. U kunt ook de shortcode [woocommerce_de_disclaimer_address_data] gebruiken en het adres in de instellingen DE invoeren.]) middels een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te waarborgen, volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

**Gevolgen van de herroeping**
Als u deze overeenkomst herroept, hebben wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere soort levering heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

**Model voor herroeping**

(Als u de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan [Voer de naam/bedrijf, adres van de herroepingsadressant, e-mailadres in en indien van toepassing, het faxnummer.]:
– Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/ de levering van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)
– Datum
—————————————
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

**Uitsluiting of voortijdig vervallen van het herroepingsrecht**
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een fysieke gegevensdrager is geleverd en waarbij de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de uitvoering is begonnen. Wij wijzen erop dat wij de totstandkoming van de overeenkomst afhankelijk kunnen maken van de bovengenoemde toestemming en verklaring.

Als je verdere hulp nodig hebt, laat het me dan gerust weten!